Fertilitet

Jeg har gennem snart 8 år specialiceret mig i behandling af fertilitets problemer, både hos kvinder der er i et medicinsk forløb og kvinder der ikke er i medicinskbehandling og har genne de sidste 4 år haft et samarbejde med Stork klinikken.

Mange, både mænd og kvinder, oplever fertilitets udfordringer. Faktisk blev hvert 12. barn i 2012 undfanget med medicinsk hjælp – der findes ingen tal på hvor mange der har fået anden form for hjælp. Både mænd og kvinder kan hjælpes i forbidelse med nedsat fertilitet. Læs evt mere her

Mange af problemerne kan spores tilbage til hormonforskydninger der bunder i uhensigtmæssig livsstil som f.eks. forkert kost, stress, energetiske og psykoligiske faktorer. Når jeg arbejder med fertilitet er fokus på at genoprette kroppens balance, så de bedste muligheder for undfangelse er til stede. Dette kan gøres med akupunktur og/eller med justeringer af kosten, alt efter den enkeltes behov.

Er du i medicinsk behandlig kan du have fordel af som minimum at få akupunktur i forbindelse med insemination eller ægoplægning. Er du ikke i behandling på en klinik eller er du udfordret på trods af medicinsk behandling, kan du da have brug for behandling over en længere periode.

For spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte mig direkte.